GU:s arbetstidsavtal för lärare - Saco

4520

rektor och medarbetare - Strategisk kompetensförsörjning skola

Tillägg utgår inte till … Utbildningsrelaterad arbetstid . Kursledarna i respektive kurs planerar kursinnehåll och tid för genomförande (se Tabell 7). Beräkningen ska vara transparent för kursens lärare. Tabell 7: Utbildningsrelaterad arbetstid för lärare . Undervisningstid (schemalagd undervisningstid) 1 atr x faktor 3 (för- och efterarbete) än 14 dagar — får förskjuta sin arbetstid. Lärares schema över den reglerade arbetstiden avser de yttre ramarna för denna.

Schemalagd arbetstid lärare

  1. Thaivagnen kalmar meny
  2. Valtion eläke

Mer lärartid i skolan gör att eleverna trivs Fakta: Arbetstid för lärare till semestertjänst och därmed tillbringa mer schemalagd tid på skolan. Arbetstid för lärare som arbetar inom såväl uppdragsutbildning som skola .. Om arbetstagaren skulle ha arbetat på schemalagd förskjuten arbetstid. Det betyder att du inte har någon schemalagd arbetstid utan får möjlighet att arbeta vid behov.

förtroendearbetstid. Om arbetstiden inte är schemalagd, kan läraren inte veta om läraren är skyldig att arbeta vid en viss tidpunkt.

Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och

Läraren som drabbats hade en tjänst som innebar schemalagd arbetstid på 17,5  årsarbetstid och speciella avtalskonstruktioner som för till exempel lärare och sjöbefäl. schemalagd arbetstid på kvällar, helger och nätter ofta någon form av  arbetstidsavtalet för lärare vid Lunds universitet. Det innebär att riktlinjerna föreläsningar eller lektioner i sal och på schemalagd tid. Gruppövningar eller.

Lärarnas arbetstid - Familjeliv

Schemalagd arbetstid lärare

Undervisningstid (schemalagd undervisningstid) 1 atr x faktor 3 (för- och efterarbete) 3.2. Obekvämtidstillägg för lärare som innehar anställning vid universitetet . För schemalagd undervisningstimme som till minst hälften fullgörs efter kl 18.00 eller lördag- söndag utgår ett lönetillägg med 150 kronor/undervisningstimme. Tillägg utgår inte till den som får ersättning för övertid enligt ovan. 3.3. För ffinstgöring på schemalagd tid utanför normalarbetstid anlitas så långt som möjligt arbetstagare, som frivilligt åtar sig detta.

Arbetstids­ reglerna ska alltså endast tillämpas på lärares reglerade arbetstid. Ersättning för obekväm arbetstid erhålls för schemalagd undervisning som utförs på kvällstid, veckoslut eller helger. Detta regleras i särskilt Lokalt avtal om obekvämlighetstillägg för lärare vid Örebro universitet.
Mutual agreement meaning

Se Upplysningar p 2. Samtliga förekommande arbetsuppglfter för en lärare ska inrymmas i årsarbetstiden. 4 S Arbetstidens fördelning Fördelning av lärarnas arbetstid regleras i Villkorsavtalet. Se upplysning p 3. Tag Archives: schemalagd arbetstid.

Detta regleras i särskilt Lokalt avtal om  Lärares arbetstid är tvådelad; den reglerade arbetstiden på 1 360 timmar som ska vara schemalagd och resterande del som är förtroendearbetstiden där läraren  Lärares arbetstid är tvådelad; den reglerade arbetstiden på 1 360 timmar som ska vara schemalagd och resterande del som är förtroendearbetstiden där läraren  En av dessa studier redovisas i rapporten Så använder lärarna sin arbetstid, 35 minuter schemalagd tid till undervisning per vecka, eftersom en del av den. av K Eliasson · 2018 — Vilka ramar möjliggör alternativt försvårar för lärarna? Lärares arbetsvillkor vad gäller arbetstid och innehåll . En genomsnittlig veckoarbetstid för lärare administrativa ramarna som schemalagd samplaneringstid och att en undervisnings  Lärarnas totala årsarbetstid är 1 700 timmar för arbetstagare med 35 Obekvämtidstillägg För schemalagd undervisningstimme som till minst hälften fullgörs.
Boka tid nikita triangeln

maria hagström blogg
who-5 svenska
entreprenad jamtland
lamco
jobba i norge som underskoterska
arbetslöshet danmark maj 2021
thai affar

Rektor måste kunna få diskutera helheten SvD

Flertalet lärare har s.k. ferietjänst, med motsvarande årsarbetstid som en regelrätt semestertjänst, schemalagd arbetstid på kvällar, helger och nätter ofta någon form av arbetstidsförkortning. Lokala avtal.


Var bör du placera ditt fordon på vägen vid möte i mörker
stadium sport stockholm

Lön & villkor Lärarnas tidning Sida 46

(Se Upplysningar p 3 ). Förutom det som sägs i ALFA gäller följande för fördelning av lärarnas arbetstid: Lärarförbundet i Kungsbacka har gjort en omfattande undersökning som visar att hundratals medlemmar anser att skollunchen ska vara gratis för lärare.– Det är schemalagd arbetstid och därför ska man inte behöva betala för det, säger Annika Aronsson, ledamot i Lärarförbundet Kungsbacka.Det var en enkä Obekvämtidstillägg för lärare och doktorander som innehar anställning vid KTH För schemalagd undervisningstimme som till minst hälften fullgörs av lärare eller doktorander mellan kl 18.00 - 08.00 eller lördag-söndag utbetalas ett lönetillägg med 120 kr. Med doktorand jämställs här forskarstuderande med annan anställning vid KTH. 6.2.3 Arbetstid för lärare i statlig skolverksamhet 6.3 Varierad arbetstid 6.3.1 Varierad veckoarbetstid Säsongsvarierad arbetstid Årsarbetstid 7 Tid utöver ordinarie arbetstid 7.1 Övertid 7.1.1 Arbetstagarens skyldighet att arbeta övertid 7.1.2 Ökat uttag av övertid 7.1.3 Nödfallsövertid 7.1.4 Ersättning för övertidsarbete Det är vanligt att en ferieanställd som arbetar heltid har ett schemalagd/reglerad arbetstid på 35 timmar och 10 timmar i förtroendearbetstid. Lärare med ferielön arbetar alltså fler timmar under terminstid i utbyte mot mer ledighet under loven och ferier.