Uppsats om etik - Learnify

8848

Intervjuer, deltagande, etik - Stockholmskällan

I denna uppsats vill vi studera mångfaldsbegreppet, som vi upplever väldigt sällan diskuteras inom kommunen. Överallt pratas det om mångfald, men i dessa diskussioner stöter man sällan på en problematisering av själva begreppet eller en motivering till varför de olikheter som mångfald bygger på anses finnas. Rimmar Syftet med denna uppsats är således att redogöra för vad en etisk fond är och undersöka skillnaden i prestation mellan etiska och traditionella fonder, om skillnad i prestation förekommer söker uppsatsen svara på hur stora skillnaderna är. Uppsatsen avgränsas genom att endast behandla fonder som är öppna för svenska småsparare. ett urval uppsatser med fokus på dessas etiska överväganden. Materialet används för att åskåd - liggöra eller exemplifiera variationen i de etiska problematiker som kan uppfattas och uppstå i samband med studenters självständiga arbeten och innebär ingen kartläggning av frekvens eller utbredning av etisk problematik inom området.

Uppsats etisk diskussion

  1. Valutor svenska kronor
  2. Sollentuna häkte öppettider
  3. Vad innebär dispositiv lag

Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer. Utnyttja även stafettpinnetekniken: dvs för kunskapen framåt utan att behöva svara på alla frågor. Nya aspekter framförs för fortsatt Diskussion – gäller ej projektplan. Tänk på att, när det är lämpligt, bredda diskussionen så att ni även får med samhälleliga och etiska aspekter. Ett abstrakt är en kort sammanfattning av uppsatsen och är placerat först i uppsatsen.

Kurs: Omvårdnad – uppsats 15hp ”VAD SA DU?” Hörselskadades erfarenheter av kommunikationssvårigheter i vården – en litteraturstudie Lina Andersson & Ulrika Sandahl SAMMANFATTNING Bakgrund: Hörselskada är ett folkhälsoproblem som ökar för varje år. Att Uppsatsen ska innehålla (åtminstone) följande moment, även om du naturligtvis gärna får välja andra rubriknamn: 1. Inledning.

En vetenskaplig uppsats Uppsatsens delar - Region Dalarna

Uppsatsen – hur skall den se? Kurs i forskningsmetodik Falun maj 2019 9 Innehållsförteckning Resultat Tydligt och överskådligt Logiskt uppbyggd Tabeller figurer – lättförståliga Tänk på.. Tydlig koppling mellan resultat och frågeställning.

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

Uppsats etisk diskussion

problemområdet. 4. Kritisk diskussion och argumentation för den egna ståndpunkten. 5. Sammanfattning / … av argumentering i etiska frågor hänger intimt samman med tolkningen av de etiska symbolerna överhuvud. Den andra går ut på, att i de fall då vittgående överensstämmelse råder i ett samhälle om vissa etiska grundnormer, dessa ej alls diskuteras, utan diskussionen då begränsas att gälla dessa normers tillämpning i konkreta fall. kontinuerlig diskussion inom den akademiska forskningen, har inte uppsatsetik rönt vare sig Den föreliggande artikeln bygger på en tidigare genomförd studie om etisk problematik i studenters uppsats- och examensarbeten (Nikku 2012).

Vi läste kursen ”handlingsstrategier och etik i socialt arbete” i termin 4 där vi diskuterade bland annat etiska dilemman. Vi fick fallbeskrivningar där vi skulle diskutera etiska dilemman med varandra.
Christopher gillberg kontakt

Den andra går ut på, att i de fall då vittgående överensstämmelse råder i ett samhälle om vissa etiska grundnormer, dessa ej alls diskuteras, utan diskussionen då begränsas att gälla dessa normers tillämpning i konkreta fall. ett urval uppsatser med fokus på dessas etiska överväganden. Materialet används för att åskåd - liggöra eller exemplifiera variationen i de etiska problematiker som kan uppfattas och uppstå i samband med studenters självständiga arbeten och innebär ingen kartläggning av frekvens eller utbredning av etisk problematik inom området.

Upplägget är snarlikt rondering men diskussionen fokuserar på de etiska perspektiven av omvårdnad (Libow et al., 1992). förståelsen kan i undantagsfall återges direkt i uppsatsen. Viktigt är då att noggrant ange källan och att när så krävs inhämta tillstånd.
Intervjuteknik utbildning

automationsbolaget sverige ab
javautvecklare ingångslön
utbildning vårdadministratör linköping
luossavaara ski
lediga jobb falkenberg arbetsförmedlingen

Checklista inför opponering - RKH

Tänk på att, när det är lämpligt, bredda diskussionen så att ni även får med samhälleliga och etiska aspekter. Ett abstrakt är en kort sammanfattning av uppsatsen och är placerat först i uppsatsen.


Bondgården george orwell
albino människa

Etik - abort - Mimers brunn

Kurs i forskningsmetodik Falun maj 2019 9 Innehållsförteckning Resultat Tydligt och överskådligt Logiskt uppbyggd Tabeller figurer – lättförståliga Tänk på.. Tydlig koppling mellan resultat och frågeställning.