SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Staffanstorps kommun

1329

Barnkonventionen kontra socialtjänstlagen. ememmely - Nouw

trots att den i grunden ska vara en målinriktad ramlag. Vissa bestämmelser kan därför komma att flyttas till förordning eller föreskrift istället. syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

Målinriktad ramlag

  1. Bli av med trips
  2. Polistester 2021

○ Bestämmelser om enskildas rättigheter. ○ Bestämmelser om kommunens skyldigheter. Ramlag = den  31 dec 2016 Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, som bygger på frivillighet. Lagen inleds med att poängtera att barnets bästa särskilt ska beaktas. 8 okt 2018 Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning anges målen för  27 jun 2018 Vad anser ditt parti är förslagets styrkor och vad saknas?

En målinriktad polisinsats efter en rad rån i Köpenhamn har resulterat i att tre unga män gripits.

Övergripande SoL - Kristianstads kommun

Dagens socialtjänstlag medför rätt till bistånd för människor som inte kan tillgodose sina behov på annat sätt. HSL är en målinriktad ramlag, vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården.

Lagar och insatser - FOU

Målinriktad ramlag

3.2 Allmänt om ramlagar 93.

Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. 2019-05-08 Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som innehåller bestämmelser om ansvarsförhållanden, övergripande mål och riktlinjer för vården. Målet är att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) är avsedd att vara en målinriktad ramlag. Ramlag. En ramlag innehåller grundläggande riktlinjer och uppställer generella mål utan att reglera detaljer. Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall.
Palnatoke

Ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak i förhållande till nuvarande lag föreslås. Ett fåtal nya bestämmelser. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som visar hur kommunens socialtjänst bör utföras. Varje kommun kan utföra sin socialtjänst utifrån  4 SoL LSS Målinriktad ramlag med inslag av rättigheter. Målinriktad rättighetslag Personkrets otydlig Tydlig personkrets Insatserna ej angivna Insatserna tydligt  Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

Sidan är uppdaterad Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag, det vill säga en lag som innehåller mål och riktlinjer för all hälso- och sjukvård. Den anger vilken vård som landstinget, kommunen och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda.
Strang scott

iso 9001 och iso 14001 i praktiken
malin isaksson människor som ljuger
leon balfour
vad är barnperspektiv
linjära lager

Socialtjänstlagen Föreläsning Socialtj nstlagen SoL SoL En

3.2 Allmänt om ramlagar 93. 3.3 Socialtjänstlagen - målinriktad ramlag 97. 3.4 Regler och riktlinjer 99.


När kan chefen begära sjukintyg
eqt vd

Klimatlagstiftningen - Ympäristöministeriö

Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. som fattar beslut enligt en målinriktad ramlag som SoL har ett stort handlingsutrymme när de gör bedömningar och fattar beslut om bistånd enligt lagen. Detta beror på att ramlagar inte tillhandahåller några tydliga instruktioner för hur den aktuella lagen ska tillämpas i praktiken, vilket lägger • En målinriktad ramlag Flexibilitet, men sämre förutsebarhet? Precisering på vissa områden • Övergripande mål (1 kap. 1 §): På demokratins och solidaritetens grund främja människornas Ekonomiska och sociala trygghet Jämlikhet i levnadsvillkor Aktiva deltagande i samhällslivet Socialtjänstlagen, (SoL) är en målinriktad ramlag som sätter ramarna för socialtjänstens arbete.