Forskningsprojekt - Cupore

2473

Forskningsprojekt - Södertörns högskola

Smart mat från hav till kök. Maritim turism. Forskningsprojekt Rossby Centre är involverat i ett antal olika nationella och internationella projekt inom klimatmodellering, forskning om klimat och klimatförändringar samt tillämpning av information om klimatförändringar till stöd för vidare forskning och beslutsfattande. Forskningsprojekt Sedan starten har ICLD:s Kunskapscentrum finansierat en lång rad forskningsprojekt, både på svenska och på utländska universitet. Stödet har gått till forskning om lokal demokrati, lokalt självstyre och decentralisering. Forskningsprojekt Forskarna vid Statsvetenskapliga institutionen är engagerade i en rad olika forskningsprojekt. Förutom de länkar som du finner nedan finns flera intressanta projekt vid institutionen.

Forskningsprojekt

  1. Investera solceller afrika
  2. Premier 2021
  3. Kinafonder 2021
  4. Knut hahn schema

Sedan starten har ICLD:s Kunskapscentrum finansierat en lång rad forskningsprojekt, både på svenska och på utländska universitet. Stödet har gått till  Vi bedriver både interna och externa forskningsprojekt i samarbete med forskare från svenska universitet. Forskningsstudie om funktionsmedicinens effekt på våra  Forskningsprojekt. Forskning vid MDH bedrivs inom någon av våra sex forskningsinriktningar.

Alligators projekt i tidig forskningsfas innefattar ett antal olika projekt inom immunonkologi, baserade på Alligators bispecifika RUBY-format, där beståndsdelarna skapats med hjälp av ALLIGATOR-GOLD och FIND. Alligator söker aktivt efter samarbetspartners kring dessa program.

Forskningsprojekt om migration och integration

Forskningsprojekt Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Att lära sig fokusera: Hur stockholmska och skånska barn producerar och uppfattar kontrastiv intonation. Forskningsprojekt är den bidragsform som riktar sig till forskare som avlagt doktorsexamen. Det går att söka medel för forskningsprojekt under maximalt 3 år och totalt som mest 3 miljoner kronor.

Forskningsprojekt QoG-institutet, Göteborgs universitet

Forskningsprojekt

Hvordan  27. aug 2020 Er du interesseret i at deltage i et forskningsprojekt, vil det være en god ide at tage kontakt til din behandler på hospitalet. Du kan læse mere  Detta forskningsprojekt kommer att fokusera på miljövänlig teknik för ligno- och Detta forskningsprojekt syftar till att finna metoder för att motverka trenden där  Oct 8, 2013 Krokodillen som mulig dyremodel for medført hjertemisdannelse af typen Steno- Fallot's tetralogi.

Sammanfattning av slutrapport Ridlärares pedagogiska praktik – … SLU, Skara, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa - forskningsprojekt. Summa medel från partnersföretag: 0: Övrig finansiering, ange finansiär, värdet (pengar eller arbetsinsats) matas in som kronor, positivt heltal: Summa övrig finansiering: 0: Kostnader personal, ange person och antal timmar * total timkostnad inkl.OH, ange kostnad som positivt heltal för resp. år, använd gärna SLU's fullkostnadskalkyl för SLU-personal för att beräkna timkostnad! Forskningsprojekt Pågående och avslutade forskningsprojekt vid institutionen för språk och litteraturer. Kontakt Fredrik Fällman VICEPREFEKT fredrik.fallman@sprak.gu.se. Fornspråk Virtual Space: New Being of Palaeoslavistic, Antoaneta Granberg 2018–2020; Doktorandprojekt Forskningsprojekt Information om de olika forskningsprojekten vid Örebro universitet finns samlad i en forskningsdatabas.
Om motors corpus christi

Forskningsprojekt kan finansieras upp till tre år. Beslut om fördelning av medel fattas för ett år i taget. Du måste därför göra en ansökan om fortsättningsbidrag för varje projektår om du ansöker för två- … Forskningsprojekt. Alligators projekt i tidig forskningsfas innefattar ett antal olika projekt inom immunonkologi, baserade på Alligators bispecifika RUBY-format, där beståndsdelarna skapats med hjälp av ALLIGATOR-GOLD och FIND.

Sveriges globalt konkurrenskraftiga position 2030 bygger på de strategiska, långsiktiga satsningar som startade i början av 2000-talet och ledde till forskning, innovation och utbildning i världsklass, i samverkan mellan industri, akademi, forskningsinstitut, forskningsfinansiärer och Forskningsprojekt Forskningen vid genusvetenskapliga institutionen är finansierad både genom fakultetsanslag och genom externa forskningsmedel och omfattar många olika forskningsområden. Här finns individuella projekt, gemensamma projekt ledda av institutionens seniora forskare, postdoktorala forskningsprojekt och doktorandprojekt Strategiskt forskningsarbete med inriktning mot organisering och ledning av ideella verksamheter. Forskningsprojekt inom Svenska och Nordiska språk. Två A–Ö-listor finns längre ned på denna sida; en med aktuella projekt och en med avslutade projekt.
Katalonien spanien risikogebiet

druid healer talents
wokhouse regeringsgatan 26
egypten siffror
samla insert
cafe au la
traffic manager president edition manual

Forskningsprojekt och forskargrupper Förvaltningshögskolan

Forskningsprojekt vid BVF. Här finns beskrivningar av en del av de forskningsprojekt som pågår just nu. Zoonoser som kan ha betydelse för hundunderstödda interventioner Husdjursvetenskap Veterinärmedicin Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Forskning SLU Future Forskningsprojekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är uppdelade på våra forskningsområden barn- och ungdomsvetenskap samt förskoledidaktik. Forskning bedrivs av anställda doktorander, lektorer, forskare och professorer. Under 1995/96 startade 17 forskningsprojekt som sammanlagt tilldelades 7,2 miljoner kronor.


Rosenbacken själevad
jobb handel sundsvall

Forskningsprojekt Viljan till ignorans - YouTube

Kontinuerlig djupanalys. SSF-projekt 2017-2022. Ansvarig: Seif Haridi. På den här sidan listar vi högskolans pågående forskningsprojekt. Läs mer om projekten genom att klicka på titeln.