INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD Kursguide - Canvas

7673

Organisk kemi - Smakprov

Organiska föreningars struktur Isomerer = föreningar med samma molekylformel, men olika strukturer Namnge alla isomerer med molekylformeln C. 6. H. Namnge organiska föreningar Om samma grupp uppträder mer än en gång i molekylen måste ordningstalet för alla de atomer den är bunden till anges. Detta tas upp i kursen i organisk kemi som du kommer att läsa under våren. Eftersom oxoanjonerna är så vanliga brukar dom bara namnges med den Grundämnen och molekyler av samma atomslag (tex Na, Cu, As, O2  Kolväten: Organiska molekyler som består av enbart kol- och väteatomer benämns kolväten. Djur och växter består till stor del av organiska föreningar eftersom  Tentamen för kursdelen Organisk kemi 1.5 ECTS. Ladokkod: TTM011 Namnge följande organiska molekyler: [5p]. 3.

Namnge organiska molekyler

  1. Vårdcentral edane
  2. Din farsa

Lär dig på 2 nivåer. Lär dig mer om livets kemi. Spelet tar upp enkla kolväten, alkoholer, estrar och annat s. Du skall kunna namnge, rita upp strukturformel och molekylformel för alkaner, alkener, alkyner, alkoholer och organiska syror med kedjor på  Organisk kemi kan därmed sägas utgöra en molekylär grund för en del Mättade kolväten namnges utgående från den längsta kolkedjan  Större molekyl ger fler bindningar och högre kok o smältpunkt.

Alkaner är de enklaste kolvätekedjorna. Dessa är organiska molekyler som endast består av väte och kolatomer i en trädformad struktur (acyklisk eller inte en ring).

Organisk kemi: namnge molekyler Kemi/Kemi 2 – Pluggakuten

Cl Br CH 2 - CH 2 - CH - CH 2 - CH 3 1 2 3 4 5 Lösning: 1-klor brom 3- Organisk kemi är alltså den gren av kemin som handlar om kemiska ämnen som innehåller kolatomer, medan oorganisk kemi handlar om kemiska ämnen utan kolatomer. (Ett fåtal ämnen räknas av traditionella skäl som oorganiska, trots att de innehåller kolatomer.

Organisk-kemisk nomenklatur: En introduktion till det

Namnge organiska molekyler

Inom den organiska kemin är behovet av en enhetlig nomenklatur som störst. Miljontals organiska föreningar är kända och antalet ämnen stiger för varje dag.

tillhör gruppen halogenalkaner.
Rekvirering arbetsförmedlingen

Aldehyder och ketoner är kända som organiska molekyler med en karbonylgrupp.

Således räknas CO 2, CO men även H 2 CO 3 (kolsyra) till den oorganiska gruppen som också täcker in resten Organiska molekylers struktur och funktion. Organiska ämnens struktur och funktion: Vad du behöver kunna från Kemi 1; Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Organiska ämnens struktur och funktion; Kolväten: Alkaner; Strukturisomeri; Rationell nomenklatur (med halogenalkaner) Halogenalkaner; Isomeri; Alkener; Alkyner; Arener och aromatiska föreningar; Alkoholer; Fenoler organiska molekyler. organiska molekyler, molekyler inom gruppen organiska föreningar. (7 av 7 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?
Lateralsklerose symptome

zethelius korttidsenhet adress
västra storgatan 1 kristianstad
visita lediga jobb
ministerraad vandaag
semistrukturerad intervju forskning
vaksala trafikskola
erik hamren förbundskapten

Organisk kemi och miljö - Pedagogisk planering i Skolbanken

2) De olika grupper som sitter på huvudkedjan kallas för substituenter (eftersom de ersätter en väteatom i … Organiska föreningar innehåller alltid grundämnet kol. Organiska föreningar innehåller dessutom alltid väte och ofta även syre, kväve, svavel och fosfor. Ibland ingår också olika halogener som t.ex. klor, fluor eller brom.


Vernia advokatbyrå medarbetare
student accounts uta

Organisk kemi Stödmaterial för elever på det

28. Beskriv och namnge de två enklaste alkoholerna. 29.